fredag 9 april 2010

It's what you do to me

A thousand miles seems pretty far,
but they've got planes and trains and cars
I'd walk to you if I had no other way

Jag ska rädda dig från cruel town, lita på mig.
Jag är bara väldigt fattig och långsam, men jag kommer.

1 kommentar: